Ievadiet meklējamo vārdu

Vide un enerģija

Saudzīga attieksme pret vidi ir mūsu uzņēmuma darbības pamatvērtība.

Tas nozīmē, ka klientiem rekomendējam risinājumus, kas sava mūža kalpošanas laikā kopumā radīs iespējami mazāku negatīvu ietekmi uz vidi. Dažreiz tas var nozīmēt lielāku sākotnējo ieguldījumu vienlaikus ar ievērojami mazākām lietošanas izmaksām.

Akvakultūrā būtiska komponente ir patērētā enerģija. Tā var būt siltuma enerģija un elektroenerģija.

Sildīšanu vai dzesēšanu bieži var aizstāt ar pārdomātu siltuma apmaiņu, to var kombinēt ar zemes un saules siltumu. Dažu iegūto vai neiegūto grādu starpība gadu gaitā var izrādīties mērāma desmitos tūkstošu euro.

Elektroenerģijas patēriņu var samazināt izmantojot, piemēram, jaunākās paaudzes frekvenču pārveidotājus.

Sadarbības partneru produktus piedāvājam gan izstrādājot jaunus risinājumus, gan izvērtējot jūsu esošo situāciju un iespējas to optimizēt.