Ievadiet meklējamo vārdu

Tags: mācības

Jauna studiju programma – „Akvakultūru bioloģija”

Jauna studiju programma – „Akvakultūru bioloģija”

Atsaucoties uz daudzkārtējiem akvakultūras ražotāju priekšlikumiem, Daugavpils Universitāte izstrādājusi un 2016. gadā uzsāk abiturientu uzņemšanu bakalaura studiju programmā „Akvakultūru bioloģija” valsts apmaksātās studijās. Zivsaimniecībai un akvakultūrai ir būtiska loma cilvēku labklājības nodrošināšanā un ekonomikas uzplaukuma veicināšanā visā pasaulē. Pēdējo 50 gadu laikā globālais pārtikas zivju piegādes līmenis pārsniedza pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma tempus, un pašlaik […]